Denne nettsiden presenterer viktig fagkunnskap som alle dyreeiere bør kjenne til – og som kan bidra til å gjøre dyreholdet berikende. Det er ingen diskusjonsside her, men det kan dere finne på denne Facebook-siden. Der kan alle bidra med spørsmål og synspunkter på kattens atferd, velferd og forholdet til mennesket.

Om Bjarne O. Braastad

Bjarne og Rampoline

Bjarne O. Braastad er professor emeritus i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, pensjonert fra juli 2020. Tidligere har han vært instituttleder og faggruppeleder i etologi og husdyrmiljø. Han har arbeidet med forskning og undervisning innen atferd og velferd hos dyr siden 1979, og etter hvert også om forholdet mellom dyr og mennesker. Selv om Braastad har forsket på de fleste husdyr og oppdrettsfisk, er det nok som katteekspert han er mest kjent utenfor universitetet. Braastad har publisert ca. 70 vitenskapelige artikler og flere hundre andre artikler. Han har vært med i ca. 180 radio- og TV-innslag, vært intervjuet ca. 400 ganger i aviser, ukeblader og nettsider, og har holdt mer enn 170 populærvitenskapelige foredrag.

I 1982 tok Braastad initiativet til å starte Norsk huskattforening. Han har vært medlem av Faggruppen for Dyrehelse og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, og han har vært nestleder i Foreningen Norske Etologer. Sommeren 2019 ledet han organisasjonskomiteen for en verdenskongress i etologi og dyrevelferd i Bergen, med over 400 forskere fra hele verden (ISAE’2019). På fritida er Braastad og kona Elin ivrige folkedansere. Han ledet Folkedanslaget Springar’n i Follo 2011-2023, og fra 2022 er han leder for SAFFA – Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus. Bjarne O. Braastad er fra 2021 styremedlem i Lillebrors minne – Stiftelsen med omsorg for etterlatte.

Foredrag av Bjarne O. Braastad

Jeg holder foredrag om kattens atferd og om forholdet mellom dyr og mennesker på veterinærklinikker, i katteforeninger, dyrevernforeninger, biblioteker etc. Er du/dere interessert i et foredrag, så kontakt meg på bjarne.braastad[at]gmail.com. Jeg kan holde foredrag over alt fra 1 time til en hel dag (f.eks. et dagskurs på en lørdag). Alle temaer fra boken «Katten – Atferd og velferd», 2. utgave av 2019, er aktuelle. Jeg skreddersyr opplegget etter arrangørens ønske. I desember 2022 ble denne boken utgitt på engelsk i en oppdatert og utvidet versjon (Bjarne O. Braastad, Anne McBride and Ruth C. Newberry, «The Cat – Behaviour and Welfare», CABI Publishing, Wallingford, UK). Jeg tar derfor med oppdatert kunnskap om kattens atferd i mine nye foredrag. Sammen med foredraget gir jeg arrangørene en PDF-fil med Powerpoint-presentasjonen, til utdeling til deltakerne om det er aktuelt.

Pressefoto til bruk i media

Bjarne O. Braastad og katten Rampoline

Professor emeritus Bjarne O. Braastad og katten Rampoline. Foto: Audun Braastad