Om

Denne nettsiden presenterer viktig fagkunnskap som alle dyreeiere bør kjenne til – og som kan bidra til å gjøre dyreholdet berikende. Det er ingen diskusjonsside her, men det kan dere finne på denne Facebook-siden. Der kan alle bidra med spørsmål og synspunkter på kattens atferd, velferd og forholdet til mennesket. Det er også mulig å sende spørsmål via skjemaet på kontakt-siden, men jeg har begrenset kapasitet til å besvare enkeltspørsmål.

Bjarne og Rampoline  –  Foto: Audun Braastad

Om Bjarne O. Braastad

Bjarne O. Braastad er professor emeritus i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, pensjonert fra juli 2020. Tidligere har han vært instituttleder og faggruppeleder i etologi og husdyrmiljø. Han har arbeidet med forskning og undervisning innen atferd og velferd hos dyr siden 1979, og etter hvert også om forholdet mellom dyr og mennesker. Selv om Braastad har forsket på de fleste husdyr og oppdrettsfisk, er det nok som katteekspert han er mest kjent utenfor universitetet. Braastad har publisert ca. 70 vitenskapelige artikler og flere hundre andre artikler. Han har vært med i ca. 180 radio- og TV-innslag, vært intervjuet ca. 400 ganger i aviser, ukeblader og nettsider, og har holdt mer enn 160 populærvitenskapelige foredrag.


I 1982 tok Braastad initiativet til å starte Norsk huskattforening, en forening som lever i beste velgående i dag. Han har vært medlem av Faggruppen for Dyrehelse og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, og han har vært nestleder i Foreningen Norske Etologer. Sommeren 2019 leder han organisasjonskomiteen for en verdenskongress i etologi og dyrevelferd i Bergen, med over 400 forskere fra hele verden (ISAE’2019). På fritida er Braastad en ivrig folkedanser, og han har siden 2011 ledet Folkedanslaget Springar’n i Follo.

Pressefoto til bruk i media

Foto: NMBU