"Selskapsdyr og husdyr kan være til glede og nytte, hvis vi tar godt vare på dem"

Faginformasjon om dyras atferd, velferd og forhold til mennesker

Etologi

Hva er etologi?

Etologi kan enkelt beskrives som det biologiske studiet av dyras atferd. Etologi er en fagdisiplin innen biologi og zoologi. Den omfatter atferdsbiologi i vid forstand, og tar utgangspunkt i hvordan dyra oppfører seg i sitt naturlige miljø.

Katter

På denne siden finner du mer stoff om kattens atferd.

Boken «Katten. Atferd og velferd» blir presentert her

«Katten – atferd og velferd», 2. utgave, av Bjarne O. Braastad, Vigmostad & Bjørke, Bergen, 2019.

På bokens Facebook-side kan du være med å diskutere atferd og velferd hos katter, stille spørsmål og kanskje få gode svar, og du finner oppdaterte saker angående katteboka.

Dyrevelferd

Dyrevelferd – hva er det?

At et dyr har god velferd, innebærer mye mer enn at det er friskt og har god helse. Dyrevelferden består av tre dimensjoner, slik det er skissert i figuren: