Om

Denne nettsiden presenterer viktig fagkunnskap som alle dyreeiere bør kjenne til – og som kan bidra til å gjøre dyreholdet berikende. Det er ingen diskusjonsside her, men det kan dere finne på denne Facebook-siden. Der kan alle bidra med spørsmål og synspunkter på kattens atferd, velferd og forholdet til mennesket. Det er også mulig å sende spørsmål via skjemaet på kontakt-siden, men jeg har begrenset kapasitet til å besvare enkeltspørsmål.

 

Bjarne og Rampoline  –  Foto: Audun Braastad

Om Bjarne O. Braastad

Bjarne O. Braastad er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Han har arbeidet med forskning og undervisning innen atferd og velferd hos dyr siden 1979, og etter hvert også om forholdet mellom dyr og mennesker. Braastad har publisert 68 vitenskapelige artikler og flere hundre andre artikler. Han har vært med i ca. 150 radio- og TV-innslag, vært intervjuet ca. 350 ganger i aviser, ukeblader og nettsider, og har holdt ca. 150 populærvitenskapelige foredrag.
I 1982 tok Braastad initiativet til å starte Norsk huskattforening, en forening som lever i beste velgående i dag. Han har vært medlem av Faggruppen for Dyrehelse og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. I dag er Braastad nestleder i Foreningen Norske Etologer.

 

Pressefoto til bruk i media

Foto: NMBU